Booking- og ordensregler

Værd at vide om klubbens banetider

Banetider der ikke bookes af medlemmerne minimum 48 timer forinden spilletidspunktet, frigives til salg gennem Svanemøllehallens bookingsystem. Banerne er således ikke længere alene til rådighed for medlemmer af Svanen Squash, når der er under 48 timer til spilletidspunktet. Her kan både klubbens medlemmer såvel som 'pay and play' folket i Svanemøllehallen booke banerne. 

Da klubbens bookingsystem ikke er fuldt integreret med kommunens (Svanemøllehallens), kan medlemmerne opleve ved booking af baner mindre end 48 timer før spilletidspunktet, at en bane, der ser ud til at være ledig i klubbens bookingsystem, ikke kan bookes. I så fald er banen blevet solgt til pay and play gennem kommunens system. 

Regler

Klik her for at læse klubbens ordensregler

En bane bookes for en time af gangen, startende ved hele timetal; kl. 17, kl. 18 osv. 

Der skal to medlemmer til at booke en bane. 

I perioder med stor efterspørgsel på banerne, hvor mange medlemmer gerne vil spille, er det god skik ikke at booke to på hinanden følgende timer med sin makker. I så fald vil den ene af tiderne blive slettet uden varsel af klubbens admin for at frigøre banetider til andre medlemmer.

Misbrug af medlemsnumre tilhørende andre medlemmer, end dem man har til hensigt at spille med, til at booke baner er ikke tilladt. Overtrædelse medfører karantæne eller eksklusion.

Bliver man forhindret i at spille på den bane man har reserveret, har man pligt til at slette bookingen hurtigst muligt. Det skal overholdes af hensyn til de andre medlemmer og Svanemøllehallen.

Møder man for sent op til sin banebooking, taber man retten til at benytte den reserverede bane efter 15 minutter.

Den email/sms som systemet udsender ved booking, regnes som gyldig kvittering. Det medlem, der kan fremvise gyldig kvittering, har ret til banen (såfremt man er mødt op rettidigt). Er der to med kvittering til den samme bane- og spilletid, er det den med den nyeste kvittering der har ret til banen (den ældste kan i princippet være bestilt og derefter afbestilt).

Alle medlemmer har pligt til at overholde disse bookingregler. Overholdes reglerne ikke, kan der reageres med:

  • Én uges booking karantæne
  • Ved efterfølgende overtrædelse, kan der reageres med én måneds karantæne
  • Ved gentagne overtrædelser risikerer man at blive permanent blive nægtet at booke baner

Administrator

Der vil være admins, der kan bistå i tilfælde det opstår problemer med bookingsystemet. Endvidere kan der reserveres baner til træning og turneringer af bestyrelsen uden yderligere varsel.

OBS: Bookninger i strid med reglerne, vil uden yderligere varsel kunne blive slettet.